EGÉSZSÉGTAN MINDENKINEK

EGÉSZSÉGTUDATOS ÖNISMERET ÉS BETEGSÉG MEGELŐZÉS

Program

A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) és az EDUVITAL Egészségnevelési Társaság közös 3 éves szabadegyeteme!

A 3. évezred kezdetére az emberiség élő- és élettelen környezethez való viszonya, testi, lelki állapota, a következő nemzedékek egészségének kilátásai komoly aggodalomra adnak okot. Korunkért, és a jövő nemzedékeiért kötelező teendőnk, hogy a felhalmozott tudást, a tudomány és a technológia vívmányait a továbbiakban a harmonikus, egészséges élet védelmére, a betegségek lehetőség szerinti megelőzésére fordítsuk. A hatékony gyógyítás, az ún. oki-terápia viszont azon múlik, milyen mélységben ismerjük a valós veszéllyé változott okokat, amelyek között ma az emberiség él. Nem lehet kétséges, hogy az egyik legmeghatározóbb ok a tudáshiány, mely az egyéni és a közösségi élet biztonságának fontos pillére, s amelyet minimalizálnunk kell.

A MET örökös elnöke, Dr. Andrásofszky Barna évtizedek óta, de különösen 22 éve – a MET megalakulása óta – intenzíven küzd azért, hogy Magyarországon az elemi iskoláktól az egyetemekig az egészségtan oktatását kötelező tantárgyként vezessék be. A jelenlegi Nemzeti Alap Tanterv a közoktatásban már Biológia-egészségtannak nevezi a Biológia tantárgyat, ezt biztató első lépésnek gondoljuk.

Néhai Dr. Kopp Mária, mint a MET-nek is egyik alapító tagja, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének nagyhírű professzora, egész életművével hirdette/hirdeti, hogy az emberiség, s benne a magyarság súlyos problémája a test és a lélek harmóniájának megbomlása. Az EDUVITAL Kopp Mária életművének, tanításának megvalósítását, egy komplex, sokszínű egészségnevelési ismeretátadást tűzte ki céljául. Mindez felveti a két társaság együttműködésének lehetőségét.

Ezennel a MET és az EDUVITAL együtt hirdeti meg 3 éves szabadegyetemét. Célunk a megfelelően kiválasztott, a tudást népszerűsítő előadókkal, gyakorlatra orientált, de valós alaptudományra hivatkozó tematikával szabadegyetemi előadásokat szervezni, különös figyelmet fordítva a korszerű megvalósításra és színes stílusra, mely a közönség számára érthetővé és egyben befogadhatóvá teszi a közvetíteni kívánt tartalmakat.

Az első évben a „Mi az egészség?”, „Mit takar, hogyan segít az egészségtudatos önismeret?”, „Miért, hogyan tehetjük mindennapi életünk részévé?”, “Hogyan közvetítsünk befogadható ismereteket róla?” kérdésekre próbálunk választ kapni.

A második évben magára a problémára, a fejlődő és a fejlett világban más és más gondokkal szembenéző emberiség testi-lelki problémáira koncentrálva, a kiutak keresésére koncentrálnánk.

A harmadik évben a gyógyítás legkülönbözőbb (testi-, lelki-, szociális-, etikai-, világnézeti) megközelítéseiről szólnának az előadások. Természetesen a hallgatóság aktív (interaktív) közreműködésére a szabadegyetem teljes, 3 éves időtartama alatt számítunk.

Kérjük, vegyen részt az „Egészségtudatos Önismeret és Betegség Megelőzés” Szabadegyetem előadásain és terjessze felhívásunkat!

Prof. Dr. Falus András, az EDUVITAL társalapítója

Prof. Dr. Kellermayer Miklós, a MET elnöke